Go Back
Matcha do about nothing

Matcha do About Nothing

5 from 2 votes
Print Pin

Ingredients

 • 1.5 oz Vodka Pau Barrel Aged
 • .25 oz Maraschino Luxardo
 • .50 oz Chareau aloe Liqueur
 • 1.0 oz Lemon Juice
 • .50 oz Matcha honey syrup
 • .75 oz Egg Whites
 • 6 oz Sparkling Water

Matcha Honey Syrup

 • 1 Tbs Matcha
 • 2 oz Hot Water
 • 2 oz Honey
 • 1 Tbs sugar